Jaar 2018

Totaal: 1.164,21kWh=53,9kWhp=6%    Max: 474,39kWh=22,0kWhp=31%
Gem: 291,05kWh

Totaal 1.164kWh0kWh0kWh 18.472kWh 1.164kWh 792 6% 54kWhp
Datum Max Jaar SLAPERSIRAFJORD Verwachte opbrengst [kWh] Absolute opbrengst [kWh] Behaald [Euro] % Absolute opbrengst Genormeerde opbrengst [kWhp]
Jan 201291,820,000,00 542 91,82 62,44 € 16,94 4,25
Feb 2012309,090,000,00 1004 309,09 210,18 € 30,79 14,32
Ma 2011288,910,000,00 1426 288,91 196,46 € 20,26 13,38
Apr 2010474,390,000,00 2072 474,39 322,59 € 22,90 21,97