Jaar 2018

Totaal: 1.709,79kWh=79,2kWhp=9%    Max: 540,88kWh=25,1kWhp=35%
Gem: 341,96kWh

Totaal 1.710kWh0kWh0kWh 18.472kWh 1.710kWh 1.163 9% 79kWhp
Datum Max Jaar SLAPERSIRAFJORD Verwachte opbrengst [kWh] Absolute opbrengst [kWh] Behaald [Euro] % Absolute opbrengst Genormeerde opbrengst [kWhp]
Jan 201291,820,000,00 542 91,82 62,44 € 16,94 4,25
Feb 2012309,090,000,00 1004 309,09 210,18 € 30,79 14,32
Ma 2011288,910,000,00 1426 288,91 196,46 € 20,26 13,38
Apr 2010479,090,000,00 2072 479,09 325,78 € 23,12 22,19
Mei 2011540,880,000,00 2385 540,88 367,80 € 22,68 25,05