Jaar 2018

Totaal: 102,55kWh=4,7kWhp=1%    Max: 91,82kWh=4,3kWhp=6%
Gem: 51,27kWh

Totaal 103kWh0kWh0kWh 18.472kWh 103kWh 70 1% 5kWhp
Datum Max Jaar SLAPERSIRAFJORD Verwachte opbrengst [kWh] Absolute opbrengst [kWh] Behaald [Euro] % Absolute opbrengst Genormeerde opbrengst [kWhp]
Jan 201291,820,000,00 542 91,82 62,44 € 16,94 4,25
Feb 201210,730,000,00 1004 10,73 7,30 € 1,07 0,50