Jaar 2018

Totaal: 1.164,21kWh=258,7kWhp=30%    Max: 474,39kWh=105,4kWhp=147%
Gem: 291,05kWh

Totaal 0kWh0kWh3.874kWh 1.164kWh 792 30% 259kWhp
Datum Max Jaar Dag verbruik [kWh]Nacht verbruik [kWh] Verwachte opbrengst [kWh] Absolute opbrengst [kWh] Behaald [Euro] % Absolute opbrengst Genormeerde opbrengst [kWhp]
Jan 201700102 91,82 62,44 € 90,02 20,40
Feb 201800192 309,09 210,18 € 160,98 68,69
Ma 201400291 288,91 196,46 € 99,28 64,20
Apr 201000437 474,39 322,59 € 108,56 105,42