Jaar 2018

Totaal: 102,55kWh=22,8kWhp=3%    Max: 91,82kWh=20,4kWhp=28%
Gem: 51,27kWh

Totaal 0kWh0kWh3.874kWh 103kWh 70 3% 23kWhp
Datum Max Jaar Dag verbruik [kWh]Nacht verbruik [kWh] Verwachte opbrengst [kWh] Absolute opbrengst [kWh] Behaald [Euro] % Absolute opbrengst Genormeerde opbrengst [kWhp]
Jan 201700102 91,82 62,44 € 90,02 20,40
Feb 201200192 10,73 7,30 € 5,59 2,38