Jaar 2018

Totaal: 2.222,03kWh=493,8kWhp=57%    Max: 632,43kWh=140,5kWhp=196%
Gem: 370,34kWh

Totaal 0kWh0kWh3.874kWh 2.222kWh 1.511 57% 494kWhp
Datum Max Jaar Dag verbruik [kWh]Nacht verbruik [kWh] Verwachte opbrengst [kWh] Absolute opbrengst [kWh] Behaald [Euro] % Absolute opbrengst Genormeerde opbrengst [kWhp]
Jan 201700102 91,82 62,44 € 90,02 20,40
Feb 201800192 309,09 210,18 € 160,98 68,69
Ma 201400291 288,91 196,46 € 99,28 64,20
Apr 201000437 479,09 325,78 € 109,63 106,46
Mei 201100521 632,43 430,05 € 121,39 140,54
Jun 201500507 420,69 286,07 € 82,98 93,49