Jaar 2014

Totaal: 4.435,20kWh=985,6kWhp=114%    Max: 633,26kWh=140,7kWhp=196%
Gem: 369,60kWh

Totaal 0kWh0kWh3.874kWh 4.435kWh 2.839 114% 986kWhp
Datum Max Jaar Dag verbruik [kWh]Nacht verbruik [kWh] Verwachte opbrengst [kWh] Absolute opbrengst [kWh] Behaald [Euro] % Absolute opbrengst Genormeerde opbrengst [kWhp]
Jan 201700102 109,04 69,79 € 106,90 24,23
Feb 201800192 200,03 128,02 € 104,18 44,45
Ma 201400291 459,09 293,82 € 157,76 102,02
Apr 201000437 509,91 326,34 € 116,68 113,31
Mei 201100521 567,56 363,24 € 108,94 126,12
Jun 201500507 633,26 405,29 € 124,90 140,72
Jul 201000545 545,44 349,08 € 100,08 121,21
Aug 200900480 510,92 326,99 € 106,44 113,54
Sep 201200345 407,96 261,09 € 118,25 90,66
Okt 201100240 269,15 172,26 € 112,15 59,81
Nov 201600136 148,89 95,29 € 109,48 33,09
Dec 20160078 73,95 47,33 € 94,81 16,43